Roztoky na kontaktné šošovky

Slovník pojmov

Blister

Kontaktná šošovka sa balia do hermeticky uzavretého sterilného obalu – blistri. Ak je ochranná fólia obalu poškodená, v žiadnom prípade šošovku nepoužívajte!

Menu