Roztoky na kontaktné šošovky

Samolepky

Samotné lepenie prebieha nasledovne: Stierkou alebo tupým predmetom (obal od cd, pravítko) prejdite cez prenosovú fóliu, aby sa k samolepke prilepila. Potom otočte samolepku prenosovou fóliou nadol, a zložte opatrne papierový podklad. Teraz vám zostane samolepka na priehľadné prenosovej fóliu a môžete s ňou začať pracovať. Ak viete, kam presne samolepku nalepiť, jemne ju priložte na podklad (stena, nábytok a pod). Teraz z diaľky skontrolujte, či vám umiestnenie vyhovuje. Ak nie, jemne ju odlepte a vyberte iné miesto. Ak áno, začnite nálepku od zhora smerom nadol vyhladzovať (odporúčame stierku s mäkšie hranou), aby nevznikli bubliny. Následne opatrne stiahnite priehľadnú prenosovú fóliu. Ak bubliny napriek tomu vzniknú, je vo väčšine prípadov možné samolepku opatrne odlepiť prípadne bublinky prepichnúť špendlíkom a vyhladiť. Na hladké povrchy, ktoré môžete navlhčiť, ako je sklo, nábytok, podlaha, použite rozprašovač s vodou príp. s prídavkom malého množstva jari a lepte priamo “na mokro”, bublinky sa vám tak podarí eliminovať. Prenášanie nálepky z papierového podkladu na prenosovú fóliu az prenosovej fólie na vybranú plochu sa najlepšie vykonáva pod čo najostrejšom uhlom, sťahujete teda fóliu alebo papier takmer položený po ploche, aby sa samolepka neodloupla z prenosovej fólie alebo steny. Samolepky bez prenosovej fólie sa lepia úplne jednoducho. Zložte motív opatrne z papierového podkladu a nalepte na požadované miesto. Pri snímaní dávajte pozor, aby ste nálepku nepoškodili napríklad rýchlym odlepováním. Samolepky neodporúčame v prípade nerovného povrchu nasvěcovat z boku alebo umiestňovať na priame svetlo. Nerovnosti sa v tomto prípade vďaka kontrastu svetla a tieňa zvýrazní.

Menu