Roztoky na kontaktné šošovky

Exspirácia

Exspirácia roztokov

je paradoxné ale pravdivé, že ak si zakúpite roztok na kontaktné šošovky, a nemusí to byť práve Solocare Aqua, musíte ho načítava najneskôr v mesiaci exspirácie – spotreby. Ak tomu tak urobíte, máte na použitie roztoku celé 3 mesiace a nezáleží teda, že je roztok už “proexspirován”. Názorneji na príklade.

Príklad

Ak máme roztok s dobou exspirácie 11/2009 a je 31.10.2009, môžeme roztok bez obáv načítava a celé tri mesiace používať. Ak by sme roztok 31.10. 2009 nenačali, roztok by proexspiroval a správne by sa mal vyhodiť.

Exspirácia šošoviek

Obdobné pravidlo ako u roztokov platí i u šošoviek, ale tu je to tak, že berie do úvahy posledný pár. Je v čase keď si chcem nasadiť proexspirován? Ak nie, môžem bez obáv napríklad mesačné šošovky nosiť celý mesiac, aj keď by mali proexspirovat za pár dní.

Menu